دختر کوچولوی بابایی...

گوشیو بر میدارم و ناخود آگاهانه شماره اش رو میگیرم!

قبل از ینکه بوق بزنه به خودم میام و خط رو قطع میکنم...

میخوام که صداشو بشنوم اما این موقع شب که....

آخه امروز روز منه!

"روز دختر"

روز دختر کوچولوی بابایی

بغلش رو میخوام!

/ 0 نظر / 48 بازدید